Introductie Duurzaam Stortbeheer op praktijkschaal, Integraal Plan van Aanpak