Haalbaarheid pilotproject duurzame emissiereductie bij bestaande stortplaatsen, Programma van eisen