Economische Verkenning Introductie Duurzaam Stortbeheer, Inzicht in de economische effecten en het besparingspotentieel